Sniper Customer Data Platform (CDP) แพลตฟอร์มที่ใช้รวบรวมข้อมูลลูกค้า (Customer Database) จากแหล่งต่างๆ ไว้ในที่เดียว  เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง สามารถนำไปพัฒนาการทำการตลาด รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น และสามารถส่ง Message ให้ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงใจได้แบบ 1:1

เมื่อกรอกใบสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะทำการตรวจสอบข้อมูลของท่าน เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วท่านจะได้รับการติดต่อกลับอย่างรวดเร็ว

1ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
2ข้อมูลผู้ติดต่อ
3ข้อมูลบริษัท
Hidden

มีบัญชีอยู่แล้ว เปลี่ยนเป็นเข้าสู่ระบบ